tisdag 31 maj 2011

Jordens undergång / The end of world

Räknefel - Miscalculation
Det har varit en händelserik vecka och dessutom gick jorden nästan under. Vi klarade oss med nöd och näppe tack vare att den kloka farbrorn i Amerika hade räknat fel med 5 månader.

Själv har pappa Göran räknat ut att hans värld går under när mamma Suphat kommer på att han tar "privatlektioner" av Mr Johans lärarinna på kvällstid. Mr Johan går faktiskt i skolan, man börjar i skolan när man är 3 år gammal i Thailand.

Lev väl i väntan på bättre tider :)

Privatundervisning i "matte" - Private lessons in the "math"
In engrish,

It's been a busy week and also walked the earth almost over. We made ​​it just barely thanks to the wise old man in America, had miscalculated by 5 months.

Personally, my father George figured out that his world goes by when Mom Suphat remembers that he takes "private lessons" from Mr. John's teacher in the evenings. Mr. John actually goes to school, starting school when they are 3 years old in Thailand.

Live well in anticipation of better times:)

måndag 30 maj 2011

Glada kungar / Happy kings

Kungar / Kings
Det är inte lätt att vara kung. Konungariket Sveriges regent jagas av journalister och kungen Hugh jagas av unga kaninflickor. Tur att man är en vanlig lantis och kan gå på klubb utan att störas av vare journalister eller vackra tjejer...

Lantis / Ordinary redneck jerk
In engrish by Google translate,

It is not easy being king. Kingdom of Sweden's monarch chased by journalists and king Hugh hunted by the young bunny girls. Good thing it is an ordinary country boy and can go on the club without being disturbed by either journalists or beautiful girls ...

onsdag 18 maj 2011

Bolibompasex

Mjukisman = dålig sex / Soft man = Bad sex
Aftonbladet har en intressant debattartikel där man påstår att jämställdheten överges därför att den averotiserar våra liv. "Hur sexiga är mjukismannen som vill vara mamma och karriärkvinnan som vill vara en man?"

Sexikon som inte orkar med sex - Sexikon but no power for sex
Hemmafrun är inte längre Den Stora Satan utan en sexig livsstilsikon, är ett annat citat från artikeln. Om svenska folket överger 50/50 jämställdheten kommer det att leda till en katastrof. De som håller på den matematiska 50/50 regeln har mer och bättre sex.

Om påståendena ovan stämmer vet vi inte men sex säljer, det är bevisat :)

50/50 hushållsarbete = bra sex - 50/50 housework = good sex
In engrish by Google translate,

Aftonbladet has an interesting opinion piece which claims that gender equality is abandoned because it of eroticize our lives. How sexy is soft man who wants to be a mother and career woman who wants to be a man?

Housewife is no longer the Great Satan, but a sexy lifestyle icon, is another quote from the article. If Swedish people are abandoning 50/50 gender equality, it will lead to disaster. Those who hold to the mathematical 50/50 rule has more and better sex.

If the statements above is true we do not know, but sex sells, it is proven :)

måndag 9 maj 2011

Livet är inte lätt / Life is not easy


Hur man än försöker tycks man aldrig vara i rätt ålder. Nu är pappa Göran 50 och känner sig för gammal för att arbeta och för ung för att gifta sig.

Han står som åsnan mellan två hötappar och vet inte vad han skall göra. Skall han satsa på en ansiktslyftning och anlita en personal coach för att föryngra sig och söka jobb... eller skall han försöka mogna mentalt, hur det nu skulle gå till, och gifta sig.

To old to work
In engrish,

How hard you try you never seem to be the right age. Now is the father George 50 and feel too old to work and too young to marry.

He stands as the ass between two WISP OF HAY and do not know what to do. Should he go for a facelift, and hiring a staff coach in order to rejuvenate itself and look for a job ... or is he trying to mature mentally, however it might take, and get married.

To young to marry
Mr Johan

söndag 8 maj 2011

Coca Cola & Morsdag / Coca Cola & Mother's Day


Andra söndagen i maj firar vi morsdag. Då får alla mammor kärt besök av tjocka släkten. Men i år har vi dubbel anledning att fira. Coca Cola fyller 125 år samma dag mammorna skall firas. Så vi tyckte att det passade bra att bjuda hela byns mammor på Coca Cola som vi egenhändigt har bryggt enligt det ursprungliga receptet. Med kokain, alkohol och några andra hemliga ingredienser.


In engrish by Google Translate,

Second Sunday in May we celebrate Mother's Day. Then all the mothers dear visitors of wide family. But this year we have double reason to celebrate. Coca Cola 125th anniversary, the day the mothers should be celebrated. So we thought it suited me to invite the whole village mothers at Coca Cola as we have personally brewed according to the original recipe. With cocaine, alcohol and some other secret ingredients.

tisdag 3 maj 2011

Bluffkorv / Fake sausage

Korvfabrik - Sausage Factory
Konsumentförbundet i Finland har testat innehållet i korv och kommer med det chockerande beskedet att vissa korvsorter innehåller 0 % kött. I stället innehåller de här korvarna ”med kött jämförbara tillverkningsämnen. Vad de här tillverkningsämnena består av framkommer inte av rapporten???

Vi har alltid trott att det finska ordspråket ”länkkorv är den finska mannens grönsak” var ett skämt, men det tycks vara sant. Och nu kan ju även vegetarianer äta korv med gott samvete och få lite omväxling till sina salladsblad.

Korvreklam - Sausage Advertising
In engrish by Google translate,

Consumer Federation of Finland, have tested the contents of the sausage and comes with the shocking news that some sausages containing 0% meat. Rather than include these sausages "with meat comparable manufacturing topics". As these production elements is composed of the will not to report???

We have always believed that the Finnish proverb "sausage is the Finnish man's vegetable" was a joke, but it seems to be true. And now of course even vegetarians can eat hot dogs with a clear conscience and get some variety to their lettuce.

Vegetariskt - Vegetarian