onsdag 30 november 2011

Lady Gaga blir hemmafru / Lady Gaga is a housewife


Lady Gaga har haft problem med sina killar. Visst har hon fått hem en och annan godbit från krogen men så fort de stigit upp följande morgon har de dragit?

Kärleken är ju viktigare än karriären så vår kära lady tog kontakt med Dr Fil, mannen som har ett svar på allt. "Bli hemmafru", sa doktorn. Så länge det finns öl i kylen, mat på bordet och han får titta på matchen på TV utan att störas av piano klinkande åker en normalt funtad man ingenstans.


In engrish,

Lady Gaga has had problems with their guys. Sure, she got home the occasional tidbit from the pub but as soon as they got up the next morning, they drew?

Love is more important than career, so our dear lady got in touch with Dr. File, the man who has an answer for everything. "Be a housewife," said the doctor. As long as there's beer in the fridge, food on the table and he can watch the game on TV without being disturbed by piano strumming goes a normal gifted gentleman nowhere.

torsdag 24 november 2011

No (sex) shopping day


På lördag är det "En köpfri dag", (Buy Nothing Day). I  Europa infaller den köpfria dagen den sista lördagen i november varje år.

Hur skall man överleva en dag utan shoppande? Mr Johan vet råd, handla hela fredagen istället. Sjukskriv er från jobbet, skolka från skolan och köp för allt som finns på kontot och kreditkortet. Utnyttja avbetalningsköp samt handla nu, betala senare erbjudanden.

Sen kan man öppna paketen hela lördagen. Men kom ihåg, köp inte sex, det är förbjudet, och blir man fast med "byxorna nere" finns det inga bortförklaringar!


In engrish by Google translate

On Saturday it is "A köpfri day", (Buy Nothing Day). In Europe falls on köpfria days the last Saturday of November each year.

How will you survive a day without shopping? Mr. Johan knows afford, shop all day on Friday instead. Please send your sick from work, skipped school and the purchase of everything on the account and credit card. Take advantage of hire purchase and buy now, pay later deals.

Then you can open all the packages on Saturday. But remember, do not buy sex, it is forbidden, and you will be stuck with "pants down" no excuses!

Tjejer tycker om stora grejer / Girls like big things


måndag 21 november 2011

fredag 18 november 2011

New days


Vanessa Mae - halv thailändsk, som Mr Johan...

Vanessa Mae -- ไทยครึ่งหนึ่งเป็นนายจอห์น ...

Good old days


We still remember the good old days, when west was west and east was east.

torsdag 17 november 2011

Bluffläkare fick samhällstjänst / Fake physician did community service


Före / Before

Bluffläkare avslöjas på löpande band i Finland. Läkare som på sin höjd har en yrkesexamen som slaktare men som i tiotals år har arbetat som kirurger med skyhöga löner. Nu har myndigheterna äntligen tagit i med hårdhandskarna och dömt bedragarna till samhällstjänst... parkskötsel och dylikt.


Efter / After

In engrish by Google Translate,

Fake doctor revealed the assembly line in Finland. Physicians at most, have a professional degree as a butcher but which for decades has worked as a surgeon with exorbitant salaries. Now the authorities have finally taken the gloves off and condemned criminals to community service ... park management and the like.

onsdag 16 november 2011

Dagens ordspråk / Today's proverb III


Syömällä lähtee nälkä, juomalla lähtee vaimo
Genom att äta försvinner hungern, genom att dricka försvinner frun
By eating disappears hunger by drinking disappears wife
Ved at spise forsvinder sult ved at drikke forsvinder kone
จากความหิวด้วยการกิน, ดื่มจากภรรยาของเขา

måndag 14 november 2011

Mind your own business


Olycksdrabbad man som hamnat på Youtube istället för att få hjälp -
Unfortunate man who ended up on Youtube instead of getting help -
Valitettavaa mies päätyi Youtube sijaan saada apua

Passagerarna i ett flygplan i England såg ett av landningshjulen falla av. Sa de något åt besättningen, nej... det är inte vårt problem tänkte de säkert, vi är ju bara passagerare!

En trend i dagens samhälle tycks vara att inte bry sig. Får någon en sjukdomsattack och faller ihop på gatan är det knappast någon som ringer efter ambulans. Men ser det kul ut så filmas det kanske med mobilen och videoklippet sätts ut på facebook. Detsamma gäller trafikolyckor och rån av invalider...

Men det kanske är pappa Göran och Mr Johan som inte hänger med i utvecklingen. Dagens moderna upplysta människor har en annan syn på när deras medmänniskor behöver hjälp och upplysning. Försök sätta potatis, pasta eller bröd på tallriken i en personalmatsal och du får ”hjälp” direkt med att avlägsna den skadliga maten från din tallrik.

I Finland kallas anhängare av den nya religionen ”Karppaajat”, på engelska ”LCHF-people”. De förväntas vinna nästa riksdagsval och förpassa sannfinländarna till historieböckerna.


LCHF polisen oskadliggör ett bageri någonstans i Finland -
LCHF police kills a bakery somewhere in Finland -
LCHF poliisi tappaa leipomon jossain Suomessa

In engrish by Google Translate,

Passengers on an airplane in England saw one of the landing wheels fall off. Did they say anything about the crew, no ... it is not our problem, they thought surely, we're just passengers!

A trend in today's society seems to ignore. Do someone a heart attack and collapses on the street is hardly anyone who call an ambulance. But it looks fun out there might be filmed with mobile and video released on Facebook. The same applies to road accidents and robbery of disabled people ...

But maybe it's dad George and Mr. Johan, who can not keep up with developments. Today's modern educated people have a different view of when their neighbors need help and information. Try putting potatoes, pasta or bread on the plate in a canteen and you get "help" directly with the removal of the harmful food off your plate.

In Finland, known as supporters of the new religion "Karppaajat", in English "LCHF people". They are expected to win the next general election and consign the True Finns to the history books.


Kvinnor från gamla tider när LCHF var en livsstil -
Women from the Old Age when LCHF was a way of life -
Naiset vanhasta ajasta kun LCHF oli elämäntapa

Suome kieli by Google Translate

Matkustajille lentokoneessa Englannissa näki yhden lasku pyörät pudota. He sanoa mitään miehistö, ei ... se ei ole meidän ongelmamme, he ajattelivat varmasti, olemme vain matkustajia!

Trendi nyky-yhteiskunnassa näyttää sivuuttaa. Onko joku sydänkohtaus ja romahtaa kadulla on tuskin ketään, joka soittaa ambulanssi. Mutta se näyttää hauskaa siellä voisi olla kuvattiin mobiili ja video julkaistaan ​​Facebookissa.Sama koskee liikenneonnettomuuksien ja ryöstöstä vammaisten ...

Mutta ehkä se isä George ja Johan, jotka eivät pysy kehityksen mukana. Nykyaikaisille koulutettuja ihmisiä on erilainen näkemys siitä, milloin naapureiden tarvitsevat apua ja tietoa. Kokeile laittaa perunaa, pastaa tai leipää levy ruokalassa ja saat "apua" suoraan poistaminen haitallisia ruokaa pois lautaselta.

Suomessa, tunnetaan kannattajat uuden uskonnon "Karppaajat", in Englanti "LCHF ihmisiä". Heidän odotetaan voittaa seuraaviin parlamenttivaaleihin ja lähettävät Perussuomalaiset on historian kirjoihin.

lördag 12 november 2011

Finnish countryboy


Ville Haapasalo, John (ryska Вилле Хаапасало), (född 28 feb 1972 Hollola) [1] är en finländsk skådespelare. Han är Rysslands mest kända finska skådespelare och skådespelerskor.

Även en "bondpojke" kan bli lika beröm som Tom Cruise... Ville valde Ryssland och han valde rätt :)


In engrish by Google Translate,


Ville Haapasalo, John (Russian Вилле Хаапасало), (born February 28, 1972 Hollola) [1] is a Finnish actor. He is Russia's most famous Finnish actors and actresses.

Even a "farm boy" can be as commendable as Tom Cruise ... Russia wanted to chose and he chose the right:)

torsdag 10 november 2011

Dagens ordspråk / Today's proverb II


En döv man och en blind fru är alltid ett lyckligt par.
A deaf man and a blind wife are always a happy couple.
Ein gehörloser Mann und einer blinden Frau sind immer ein glückliches Paar.
一個男人和一個聾啞妻子總是一個幸福的情侶