torsdag 28 februari 2013

Vem är rädd för ryssen? / Who's afraid of the Russians?


fredag 25 januari 2013

Trafikböter åt alla / Traffic Fines for all


I Sverige har beslutsfattarna bestämt att alla som har en dator eller surfplatta skall betala TV avgift i framtiden. Alltså inte endast de som har en riktig TV. Den nya avgiften har fått ett mycket gott mottagande och väntas ge betydande skatteinkomster åt staten.


Nästa steg, säger Sveriges finansminister, är att skicka ut fortkörningsböter var tredje månad åt alla som äger ett motorfordon. Alla kör ju ändå för fort någon gång.


In engrish by Google Translate,

In Sweden, the makers decided that anyone with a computer or tablet to pay TV fee in the future. Thus, not only those who have a real TV. The new fee has been very well received and are expected to generate significant tax revenue for the state.

The next step, says Sweden's finance minister, is sending out speeding tickets every three months for everyone who owns a motor vehicle. All running anyway too fast sometimes.